KĀ TURPMĀK NOTIKS TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS AUTOSKOLĀ?

KĀ TURPMĀK NOTIKS TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS AUTOSKOLĀ?
1. Autoskola ievēro MK not. Nr.358. “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”, izņemot šajā kārtībā noteikto apmācības formu.
2. Apmācības notiek tiešsaistes režīmā, pasniedzējam atrodoties mācību telpā autoskolā, bet kursanti pieslēdzas attalināti, izmantojot savas ierīces (datorus/ planšetes).
3. Apmācības laikā tiešsaistē ir jābūt pastāvīgi pieslēgtai kamerai gan pasniedzējam, gan kursantiem, kā arī nodrošināta iespēja uzdot jautājumus vai diskutēt ar pasniedzēju, izmantojot mikrofonu.
4. Lai varētu īstenot tiešsaistes apmācības procesa kontroles funkcijas, Autoskola nodrošina CSDD iespēju pieslēgties konkrētajai mācību grupai.
5. Klātesošo apmācāmo personu apmeklējums tiek atzīmēts Reģistrā 20 minūšu laikā no pirmās nodarbības sākuma. Ja apmācāmā persona pārtrauc klātbūtni apmācībās, kas ilgāka par 10 minūtēm, Autoskola Reģistrā veic atzīmi “Devies prom”.
6. Prioritāri tiešsaistes apmācība tiek nodrošināta personām, kuras uzsākušas apmācību Autoskolā pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas.