Iekšējās kārtības un apmācības noteikumi

Vispārīgie jautājumi

 1. Autoskolas Credo Autoprieks (turpmāk – Autoskola) Kursantu iekšējās kārtības Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) sastādīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" un Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (turpmāk - MK noteikumi);
 2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt Autoskolas pareizu darba organizāciju, mācību laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, disciplīnas ievērošanu un Kursantu drošību Autoskolā;
 3. Noteikumi nosaka: 
  1. Kursantu uzvedības un citus noteikumus, kuri Kursantiem jāievēro Autoskolā un tās teritorijā; 
  2. Kursantu tiesības un pienākumus; 
  3. Kārtību, kādā norisinās apmācība;
  4. Apmaksas kārtību;
  5. Atsauksmju publikācijas kārtību;
  6. Dāvanu kartes izmantošanas kārtību;
  7. Jautājumus saistībā ar Autoskolas kopējas darbības organizēšanu;
 4. MK noteikumu Nr.358, Nr.103 un citu Autoskolas darbību reglamentējošo dokumentu ievērošana visiem Kursantiem ir obligāta;

Biroja darba organizācija

 1. Autoskolas biroja darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai ir 9:00 - 19:00, sestdienās 9:00 – 14:00. Ja darba laiks kaut kādu iemeslu dēļ mainās, Autoskola par to laicīgi paziņo, izliekot informāciju uz biroja durvīm, paziņojot mājas lapā vai sociālajos tīklos (Facebook, Instagram);
 2. Biroja telefona numuri ir 67220800 vai 22335533 un e-pasts: info@credoautoprieks.lv;
 3. No norādītās kontaktinformācijas, biroja darbinieki sazinās ar Kursantiem. Ja Kursants nav atbildējis vai atzvanījis, tas varbūt  iemesls, kāpēc Autoskola nevar izpildīt savas saistības ar Kursantu;
 4. Autoskolas birojs veic klientu apkalpošanu klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta;

Pieteikšanās un līguma noslēgšana

 1. Kursants izrāda vēlmi mācīties Autoskolā, atsūtot pieteikumu caur Autoskolas vietni www.credoautoprieks.lv, pa epastu vai piezvanot pa telefonu, iesniedzot Autoskolai visu nepieciešamo informāciju;
 2. Piesakoties uz apmācību Autoskolā, Kursants piekrīt šiem Noteikumiem, ar kuriem viņš var iepazīties vietnē: https://credoautoprieks.lv/ru/noderigi/jaunumi/noteikumi/;
 3. Pamatojoties uz Kursanta izradīto vēlmi pieteikties apmācībai, Autoskola nosūta uz Kursanta e-pastu Apmācības līgumu, kurā tiek atspoguļoti būtiskākie nosacījumi par apmācību Autoskolā, un apmaksas grafiku;
 4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas vai no brīža, kad Kursants ir veicis pirmo maksājumu;
 5. Autoskola patur tiesības atteikt Kursantam noslēgt Līgumu, sniedzot par to skaidrojumu;
 6. Autoskolai nav pienākums sekot līdzi katra Klienta līguma saistību izpildei un atgādināt par to (piem. par laicīgu maksājuma veikšanu, nodarbību apmeklēšanu utt.);

Apmaksas kārtība

 1. Kursants apņemas veikt Autoskolas noteiktos maksājumus, saskaņā ar līgumā norādītajiem termiņiem;
 2. Apmaksas termiņš ir atkarīgs no teorētisko nodarbību sākuma datuma;
 3. Iestājoties Autoskolā, Kursants veic reģistrācijas maksu 35,00 eiro apmērā, kas garantē vietu izvēlētajā mācību grupā, pie nosacījuma, ka Kursanta pieteikuma atsūtīšanās brīdī, grupā ir brīvas vietas;
 4. Autoskolā tiek apmaksāta minimāla summa par obligātām braukšanas nodarbībām. Izvēloties instruktoru, kura cena ir dārgāka par minimālo, pēc obligāto braukšanas nodarbību iziešanas, būs jāveic piemaksa par cenas starpību;
 5. Pēc līguma noslēgšanas, Autoskola Kursantam iemaksāto naudu par apmācībām atpakaļ neatgriež, izņemot gadījumus, ja Kursantam ir tiesisks attaisnojums tam, kāpēc netika uzsāktas apmācības Autoskolā;
 6. Ja pakalpojums netika apmaksāts, Autoskola ir tiesīga mainīt tā cenu;
 7. Ja Kursants vēlās atgriezt naudu par neizmantotu pakalpojumu, Kursantam ir jāaizpilda naudas atgriešanas iesnieguma veidlapa, kura ir pieejama Autoskolas vietnē - www.credoautoprieks.lv. Iesniegums tiks izskatīts LR likumdošanas atrunātajos termiņos;

Izglītības procesa organizācija

 1. Katrs Kursants ir pats atbildīgs par savu apmācības procesu. Autoskola nenes atbildību par Kursanta kavēšanu, maksājumu neveikšanu vai citiem notikumiem, kuri var ietekmēt mācību procesu;
 2. Nodarbības notiek atkarībā no izvēlētās grupas vai apmācības veida, saskaņā ar nodarbību grafiku. Kursants Autoskolā ierodas-pieslēdzās (ja nodarbība notiek attālināti) savlaicīgi, lai nodarbībai uzsākoties, Kursants atrastos mācību telpā vai online platformā un netraucētu pasniedzējam sākt darbu;
 3. Ja nodarbība tiek kavēta vairāk par 15 minūtēm no nodarbības sākuma, Kursanta nodarbību apmeklējums netiek reģistrēts CSDD sistēmā. Kavētā nodarbība Kursantam ir jānoklausās kopā ar citu grupu un tas ir maksas pakalpojums – 10.00 eiro;
 4. Nodarbību grafiks tiek paziņots pirmajā teorijas nodarbībā. Nodarbību grafiks var tikt mainīts. Kursants apmeklē visas nodarbību sarakstā paredzētās nodarbības;
 5. Nodarbības Autoskolā notiek atbilstoši pēc MK noteikumos Nr.358, Nr.103 apstiprinātās mācību programmas. Papildus informācija ir pieejamā vietnē -  www.likumi.lv;
 6. Kursantam apmācību veic pamatojoties uz rakstisku vai mutisku līgumu, kurš noslēgts starp Kursantu un Autoskolu, kurā tiek sniegta informācija par svarīgākajiem apmācības kārtības nosacījumiem un iekšējās kārtības Noteikumiem;
 7. Teorētiskos priekšmetus māca pasniedzēji, kuriem ir attiecīgo priekšmetu pasniedzēja apliecība. Apmācības notiek mācību telpā, uz kuru ir izsniegta mācību karte vai attālināti, izmantojot ar CSDD apstiprinātus rīkus;
 8. Ja Kursants kavē vairākas nodarbības vai netiek veikti maksājumi, Autoskola ir tiesīga atskaitīt Kursantu;
 9. Apmācība tiek veikta gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. Atkarībā no izvēlētās grupas un apmācību veida;
 10. Kursants apņemas atteikties (pa tālr. vai e-pastu) no rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības - vismaz 1 darba dienu iepriekš;

Teorijas eksāmens

 1. Pēc teorijas apmācības beigām Kursantam ir jāpiesakās teorijas eksāmenam Autoskolā, sazinoties pa tel. 67220800 vai 22335533;
 2. Pirms pieteikties eksāmenam, Kursantam ir jāpārliecinās, ka visas finansiālās saistības ar Autoskolu ir nokārtotas un visas teorijas nodarbības bija apmeklētas;
 3. Pēc eksāmena nokārtošanas Autoskolas pārstāvis, saskaņā ar līgumā noteiktiem termiņiem, veic reģistrāciju CSDD sistēmā, pie nosacījuma, ka Kursantam ir ievēroti un izpildīti visi noteikumi;
 4. Eksāmens tiek kārtots attālināti, izmantojot ZOOM platformu. Eksāmena kārtošanai ir nepieciešams dators ar stabilu interneta savienojumu, kamera un mikrofons;
 5. Eksāmenā ir 30 (A, B kat.) vai 35 (C, D kat.) jautājumi un drīkst pieļaut kopā ne vairāk kā 1 kļūdu;

Braukšanas apmācība

 1. Uzsākt B kategorijas praktiskās nodarbības var:
  1. Ja ir izieta medicīniskā komisija un ir iegūta braukšanas mācību atļauja (baltās tiesības);
   1. Braukšanas mācību atļauju ir iespējams iegūt CSDD;
  2. Kursantiem, kuri apguva Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu pēc 3 teorijas nodarbības;
 2. Pārējo kategoriju Kursanti, drīkst uzsākt braukšanas nodarbības, kad ir izieta medicīniskā komisija;
 3. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst MK noteikumos Nr.358 minētajām prasībām. Kā arī apmācību veic pamatojoties uz šiem MK noteikumiem;
 4. Vienas braukšanas mācību stundas(1 akadēmiskā stunda) ilgums ir 45 minūtes. Braukšanas nodarbība ilgst 1 vai 2 akadēmiskās stundas;
 5. Braukšanas apmācības ilgums apmācāmajai personai dienā nedrīkst pārsniegt divas akadēmiskās stundas;
 6. Sākotnējā braukšanas apmācība tiek organizēta tā, lai neapdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus. Mācību braucienus pa ceļiem drīkst veikt tikai tad, ja apmācāmā persona ir pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas;
 7. MK noteikumos Nr. 358 ir noteikts minimālais praktisko nodarbību skaits, bet lēmumu par Kursanta praktisko apmācību pabeigšanu pieņem instruktors;
 8. Braukšanas instruktors ir jāizvēlas no Autoskolas piedāvātā saraksta vietnē - www.credoautoprieks.lv. Ja Kursants veic apmācību ar cilvēku, kuram nav instruktora apliecības, vai ar instruktoru, kurš nesadarbojās ar Autoskolu, Autoskola nenes atbildību par Kursanta apmācībās procesu un līguma 2. punktā norādītā teorijas cena un visas atlaides netiek piemērotas;
 9. Pirmās nodarbības laikā, instruktors informē Kursantu par apmācības kartību un ir jāvienojās ar instruktoru par tālāku apmācības procesu;
 10.  Apmaksu par braukšanas apmācību Kursants veic Autoskolā;
 11.  Pēc apmaksas saņemšanas, Kusantam divu darbadienu laikā tiek nosūtīti braukšanas kodi par apmaksātām braukšanām;
 12. Instruktoru var mainīt jebkurā laikā, laicīgi (vismaz 1 darba dienu pirms nodarbības) atsakoties no nodarbībām pie iepriekšēja instruktora;
 13. Par instruktora apšaubāmu vai nekorektu uzvedību, Kursantam ir laicīgi jāinformē Autoskola;
 14. Pēc katras braukšanas nodarbības, instruktors veic reģistrāciju CSDD sistēmā, vai veic ierakstu apmācības kartē;
 15. Kursants apņemas atteikties (pa tālr. vai e-pastu) no skolas braukšanas nodarbības – vismaz 1 darba dienu iepriekš;
 16. Saistībā ar esošo situāciju valstī, informējam, ka BRAUKŠANAS APMĀCĪBA ir realizējama tikai epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē:
  Droša vide - pakalpojumu sniegšana tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām (ar sertifikātu).
  Daļēji droša vide - pakalpojumu sniegšana tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām vai tādam personām, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi;

Braukšanas eksāmens

 1. Kad Kursantam ir pilnībā pabeigta braukšanas apmācība un nokārtots teorijas eksāmens Autoskolā, tad Kursants kārto skolas braukšanas eksāmenu;
 2. Eksāmens dalās 2. daļās – figūru laukums un braukšanas eksāmens. Kursants apņemas nokārtot figūru laukumu pie sava braukšanas instruktora;
 3. Eksāmenu pieņem inspektori, kuriem ir instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst MK noteikumos Nr.358 minētajām prasībām;
 4. Braukšanas eksāmens notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 358;
 5. Pieteikties uz braukšanas eksāmenu var tikai tad, kad ir veikta apmaksa par braukšanas eksāmenu un ir saņemts braukšanas eksāmena kods;
 6. Pieteikties uz eksāmenu var zvanot uz biroju pa tel. 67220800 vai 22335533;
 7. Eksāmens sākas Antēnas ielā 3 vai citā vietā, kuru nosaka Inspektors. Uz eksāmenu ir jāierodās 5 minūtes pirms sākuma. Eksāmens ilgst 30-45 minūtes un rupjas kļūdas gadījumā, eksāmens nav nokārtots un tiek pārtraukts;
 8. Atteikties no braukšanas eksāmena var vismaz 1 darba dienu iepriekš par to paziņojot Autoskolai. Gadījumā, ja Kursants laicīgi neatteicās no pakalpojuma, Autoskola ir tiesīga iekasēt naudu par pakalpojumu pilnā apmērā;
 9. Ja kursants kavē vairāk, nekā 5 minūtes skolas braukšanas eksāmenu, tad eksāmens skaitās nenokārtots;
 10. Kursants ir tiesīgs apstrīdēt braukšanas eksāmena rezultātu nedēļas laikā, no kārtošanas dienas, atzīmējot protokolā - nepiekrītu un nosūtot autoskolai pa e-pastu attiecīgu iesniegumu brīvā formā;
 11. Autoskola apņēmās 14 darba dienu laikā izskatīt eksāmena gaitu un pieņemt lēmumu;
 12. Saistībā ar esošo situāciju valstī, informējam, ka BRAUKŠANAS APMĀCĪBA ir realizējama tikai epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē:
  Droša vide - pakalpojumu sniegšana tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām (ar sertifikātu).
  Daļēji droša vide - pakalpojumu sniegšana tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām vai tādam personām, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi;

Audzēkņa tiesības un pienākumi

 1. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties apmācības valodu un grupu, kurā klausīties teoriju;
 2. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties instruktoru no Autoskolas piedāvātā saraksta, pie kura notiks braukšanas apmācība;
  1. Kursants apņemas atteikties (pa tālr. vai e-pastu):
   1. No Pirmās palīdzības kursiem vai Medicīniskās komisijas - vismaz 1 darba dienu iepriekš;
   2. No rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības - vismaz 1 darba dienu iepriekš;
   3. No skolas braukšanas eksāmena vai braukšanas nodarbības – vismaz 1 darba dienu iepriekš;
   4. No teorētiskās apmācības - 2 darba dienas pirms teorētiskā kursa sākuma;
   5. Gadījumā, ja Kursants laicīgi neatteicās no augstāk minētiem pakalpojumiem Autoskola ir tiesīga iekasēt naudu no Kursanta par šiem pakalpojumiem pilnā apmērā;
 3. Visas saistības ar Autoskolu ir jānokārto līdz eksāmena kārtošanai;
 4. Kursants apņemas savlaicīgi ierasties uz teorētiskajām nodarbībām un nekavēt to sākumu. Pretējā gadījumā Kursantam jāapmeklē kavētā nodarbība citā grupā, kura jāapmaksā atbilstoši cenrādim;
 5. Ja Kursants vēlas lauzt līgumu ar Autoskolu, tad līdz teorijas eksāmenam Kursantam ir jāuzraksta iesniegums, kurā tiek sniegts iemesls, kāpēc Kursants vairs nevēlas turpināt apmācības;
 6. Ja ir kādas pretenzijas pret Autoskolas darbu, pasniedzēja darbu vai instruktora darbu, tad Kursantam ir rakstiski jāinformē par to Autoskola. Autoskola rakstiski atbildēs LR likumos noteiktajā kārtībā;

Pušu atbildība

 1. Atnākot uz Autoskolu, parakstot līgumu vai piesakoties attālināti nodarbībām, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības un apmācības Noteikumiem un piekrīt tos ievērot;
 2. Autoskola ir tiesīga lauzt līgumu un atteikties no Kursanta apmācības, ja tiek neievēroti iekšējās kārtības un apmācības Noteikumi;
 3. Autoskolai ir tiesības vienpusēji grozīt līgumu, paziņojot par to rakstiski vai ne vēlāk, kā 10 dienu laikā;
 4. Autoskolai ir tiesības lauzt noslēgto līgumu ar Kursantu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja kursants sniedzis nepatiesu informāciju līguma slēgšanas brīdī;

Pirmās palīdzības kursi

 1. Persona, kas vēlas iegūt A, A2, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, iziet pirmās palīdzības mācību kursus, ja tai nav iepriekš izieti šie kursi. No šiem kursiem ir atbrīvotas personas, kurām ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai kuras mācās attiecīgās izglītības iestādēs;
 2. Ja ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai persona mācās attiecīgās izglītības iestādēs, tad ar izglītības beigšanas dokumenta kopiju vai izziņu no attiecīgās mācību iestādes jādodās uz CSDD apstiprināt, ka viņi pieņems šo dokumentu;
 3. Autoskola piedāvā iespēju iziet pirmās palīdzības kursus pie Apmacītājorganizācijas, ar kuru sadarbojas;
 4. Klients var brīvi izvēlēties, kurā organizācijā iziet pirmās palīdzības kursus;
 5. Autoskolai nav pienākums organizēt pirmās palīdzības kursus saviem Kursantiem, bet savu iespēju robežās cenšās tos nodrošināt;
 6. Pirmās palīdzības kursi skaitās nokārtoti un sertifikāts tiek izsniegts pēc visu attiecīgu maksājumu veikšanas, praktiskās daļas un veiksmīgas teorijas eksāmena nokārtošanas;
 7. Kursants apņemas atteikties (pa tālr. vai e-pastu) no Pirmās palīdzības kursiem vai Medicīniskās komisijas - vismaz 1 darba dienu iepriekš;

Uzvedības noteikumi

 1. Autoskolas telpās, kāpņu telpās un nodarbībās kategoriski aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un lietot narkotiskās vielas;
 2. Kursantam jāievēro pārējo audzēkņu tiesības un nedrīkst traucēt izglītības apguvi;
 3. Nodarbību laikā jāievēro disciplīna un klusums. Nodarbību laikā nelietot mobilos telefonu, CD, DVD u.c. elektroniskas ierīces, jo ierīču lietošana traucē mācību procesam;
 4. Kursants izturās ar cieņu pret pasniedzējiem, personālu, saviem grupas biedriem un citiem audzēkņiem;
 5. Nodarbībās Kursantam jāizpilda pasniedzēja norādījumi un uzdevumi;
 6. Kursants saudzīgi izturas pret skolas inventāru, mācību līdzekļiem un telpu aprīkojumu. Inventāra, mācību līdzekļu un telpas sabojāšanas gadījumā Kursants par to paziņo pasniedzējam, administrācijai vai Autoskolas vadībai un atlīdzina skolai nodarītos zaudējumus. Kursanta pienākums ir saudzēt skolas īpašumu, saudzīgi izturēties pret skolas telpām, inventāru;

Atsauksmes

 1. Atsauksmes tiek publicētas mājaslapā 5 darba dienu laikā, pie nosacījuma, ka informācija atbilst patiesībai;
 2. Atstājot atsauksmi mūsu saitē, Jums ir jābūt norādītai korektai kontaktinformācijai, lai nepieciešamības gadījumā, mēs varētu ar Jums sazināties;
 3. Autoskola patur tiesības sazināties ar jebkuru Kursantu, kurš atstāja atsauksmi, lai saņemtu vairāk informācijas savas kvalitātes kontroles un uzlabošanas nolūkos;
 4. Netiek publicētas atsauksmes, kurās:
  1. Tiek izmantota nenormatīva leksika;
  2. Piesauc pie agresijas;
  3. Tiek skartas politiskās, seksuālas un reliģiozas tēmas;
  4. Izrāda šaubas par informācījas patiesību;

Dāvanu kartes izmantošana

 1. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir viens gads;
 2. Dāvanu karti var izmantot tikai līguma slēgšanas brīdī, pie nosacījuma, ka dāvanu karte bija uzreiz uzrādīta vai nosūtīta e-pastā;
 3. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu un nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota;
 4. Dāvanu karti var izmantot vienu reizi;
 5. Dāvanu kartes nesummējās savā starpā un ar atlaidēm;
 6. Dāvanu karti var izmantot persona, kas atbilst likuma nosacījumiem par autovadītāja apliecības iegūšanu;
 7. Ja pakalpojuma summa pārsniedz dāvanu kartes vērtību, tad ir iespējams piemaksāt atlikušo summu;
 8. Ja pakalpojuma summa ir zemāka nekā dāvanu kartes vērtība, tad cenas starpība netiek atgriezta;
 9. Autoskola patur tiesības noteikt pamatotus ierobežojumus pakalpojuma saņemšanai saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību un apmācību līgumu;
 10. Dāvanu kartes, kuras netika pirktas caur autoskolas mājaslapu, bet saņemtas no autoskolas sadarbības partneriem var tikt izmantotas tikai slēdzot pilno apmācības līgumu (teorija un braukšanas tika izieti viena autoskolā).

Datu apstrādes un glabāšanas politika

 1. Autoskola ir tiesīga veikt Kursanta datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Kursantu uzskaite pakalpojumu sniegšanai. Kursants piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai;
 2. Personas dati netiek nodoti trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Kursants;

Noteikumu darbības termiņš

 1. Noteikumus, to grozījumus un papildinājumus apstiprina Autoskolas direktors;
 2. Noteikumi ir pieejami vietnē: www.credoautoprieks.lv;
 3. Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu.