Noteikumu izmaiņas CSDD

Noteikumu izmaiņas CSDD

Informējam, ka no 2. septembra no figūru laukuma uz ceļu satiksmi tiek pārceltas figūras “braukšanas uzsākšana augšupceļā” un “apgriešanās braukšanai pretējā virzienā”.

Figūru laukumā paliek un pēc izlozes pretendents veic obligāto figūru “stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” vai “iebraukšana gabarītvārtos”.

Otra obligātā figūra ir "kases automāts". Šo figūru vērtējums tiek atzīmēts protokolā (kā līdz šim).

Figūras “braukšanas uzsākšana augšupceļā” un “apgriešanās braukšanai pretējā virzienā” tiek pārnestas kā braukšanas elementi uz ceļu satiksmi un iekļautas kopējā vērtējumā atbilstoši kompetenču vērtējumam, kopumā ar pārējo sniegumu ceļu satiksmē.

Šie braukšanas elementi netiks speciāli izdalīti no braukšanas ceļu satiksmē, bet braucot ceļu satiksmē būs vieta, kur, lai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā, būs jāizmanto kustība atpakaļgaitā, un tiks dota komanda “apgriezties braukšanai pretējā virzienā”.


Kā arī maršrutā tiks iekļauta vieta ar kāpumu vai slīpumu, kur pretendentam būs jāuzsāk kustība (nav obligāti jāizmanto stāvbremze). Tās var būt vietas, kur jādod ceļš kāpuma beigās, kāpuma beigās ir luksofors vai kāpumā izveidojies sastrēgums.

Abi šie braukšanas elementi būs obligāti un tiks iekļauti pirmreizējos eksāmenos ceļu satiksmē. Atkārtotajos eksāmenos šie elementi nebūs obligāti, bet var rasties satiksmes situācijas dēļ.

LAI IZDODAS! :)