Izmaiņas noteikumos par pirmās mēdicīniskās palīdzības apmācību

Izmaiņas noteikumos par pirmās mēdicīniskās palīdzības apmācību