AM, A, A1 un A2 praktiskā apmācības

AM, A, A1 un A2 praktiskā apmācības

Apmācība ir atļauta, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības prasības, tostarp:

  • Individuāla apmācība ar attālinātu saziņu.
  • Apmācībās izmanto personīgas aizsargķiveres un cimdus.
  • Pēc katra kursanta ir jāveic 15 minūšu pārtraukums.
  • Ja apmācība tiek organizēta mācību laukumā, ir pieļaujama ne vairāk ka divu individuālo apmācību norise vienlaicīgi (laukumā drīkst atrasties divi apmācāmie un divi instruktori vienlaicīgi).
  • Papildus ir jāveic motocikla virsmu dezinfekcija.


Ņemot vērā augstāk minēto informāciju, uz praktiskām nodarbībām būs rindas. Piesakaties uz nodarbībām laicīgi un esiet atbildīgi pret apkārtējiem, rūpējaties par sevi un saviem tuviniekiem.