PERIODISKĀ APMĀCĪBA – 95. KODS

Iegūsti profesionālo sertifikātu (95. kodu) lielākajā autoskolā Latvijā!
Šeit tiesības var iegūt ātri, parliecinoši un par patīkamu cenu! Mācies pie labākajiem!
PERIODISKĀ APMĀCĪBA – 95. KODS

Nodarbību saraksts

Diemžēl tuvākajā laikā šajā pilsētā netiek plānotās izvēlētās kategorijas nodarbības. Intereses gadījumā, sazināties ar mums pa tālr. vai e-pastu (sadaļā Kontakti).

KAS IR VAJADZĪGS, LAI SĀKTU MĀCĪBAS

Kas ir 95. kods Kas ir 95. kods

Saskaņā ar ES Direktīvu 2003/59/EK D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic komercpārvadājumus, reizi 5 gados nepieciešamas regulāras apmācības un atbilstoša sertifikāta (95. koda) saņemšana, un to mērķis ir profesionālo vadītāju kvalifikācijas celšana un viņu atdalīšana no neprofesionālajiem vadītājiem. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES reģistrētajos uzņēmumos un veic komercpārvadājumus.

Kā saņemt sertifikātu Kā saņemt sertifikātu

Sertifikāta saņemšanai nepieciešams apmeklēt 5 teorētiskās nodarbības. Eksāmeni nav jākārto – sertifikāts tiek izsniegts uzreiz pēc teorētiskās apmācības pabeigšanas. Sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem, pēc tam apmācību nepieciešams veikt atkārtoti.

Teorētiskās apmācības Teorētiskās apmācības

Teorētiskā apmācība sastāv no 5 nodarbībām, kas kopumā ilgst 35 akadēmiskās stundas. Nodarbības notiek pēc noteikta grafika. Teorētiskie eksāmeni autoskolā un CSDD nav jākārto.

Praktiskās apmācības Praktiskās apmācības

Minētā sertifikāta (95.kods) iegūšanai prakstiskā apmācība nav nepieciešama, tāpat kā nav nepieciešams kārtot braukšanas eksāmenus autoskolā un CSDD.

VISBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI