Profesionālās tālākizglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, tās plānošanu, organizēšanu un kontroli, nodrošinot precīzu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Apgūstamie izglītības programmas priekšmeti ir: sabiedrības un cilvēka drošība, loģistikas pamati, transporta procesu loģistika, transporta sistēmas un transporta ģeogrāfija, noliktavu darba organizācija, statistikas pamati, grāmatvedības pamati, profesionālās loģistikas datorprogrammas, dokumentu pārvaldība, tirgzinību pamati, profesionālā pirmā svešvaloda, profesionālā otrā svešvaloda, lietišķās saskarsmes pamati, kvalifikācijas prakse. Profesionālās kvalifikācijas apliecības iegūšanai jākārto kvalifikācijas eksāmens.

Informācija kursantiem

Comments are closed.