Цены на обучение в автошколе и порядок оплат

Оплату за обчение надо производить в соответствии с указанными в договоре (образец договора) сроками, на реквизиты автошколы: 

SIA "AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS"
Reģ.nr.: 40103803892
Adrese: Latvijas Republika, Rīga, Merķeļa iela 21, LV-1050, 3. stāvs
A/S Swedbank, HABALV22
Konta nr.: LV14HABA0551038525158 

Просьба, в целях платежа указать Ваш персолнальный код или номер договора.

Если Вы не получили договор, просьба связаться с администрацией автошколы по тел. 67220800 или по э-почте: info@credoautoprieks.lv.

 

Paskaidrojums

Kategorija

Cena

Reģistrācija autoskolā

95.kods

35,00

Teorētiskā apmācība

95.kods

40,00

Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu

95.kods

10,00

Individuālā nodarbība

95.kods

110,00

Reģistrācija autoskolā

A kategorija

35,00

Teorētiskā apmācība

A kategorija

20,00

Obligātais praktisko apmācību kurss (10 ak.st.)

A kategorija

190,00

Braukšanas eksāmens autoskolā

A kategorija

20,00

Braukšanas nodarbība (1 ak.st.)

A kategorija

no 19,00

Teorijas eksāmens autoskolā

A kategorija

10,00

Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu

A kategorija

10,00

Individuālā nodarbība

A kategorija

80,00

Tikai teorētiskā apmācība autoskolā

A kategorija

110,00

Reģistrācija autoskolā

B kategorija

35,00

Teorētiskā apmācība

B kategorija

40,00

Obligātais praktisko apmācību kurss (20 ak.st.)

B kategorija

250,00

Braukšanas eksāmens autoskolā

B kategorija

32,00

Braukšanas nodarbība (1 ak.st.)

B kategorija

no 12,50

Teorijas eksāmens autoskolā

B kategorija

10,00

Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu

B kategorija

10,00

Individuālā nodarbība

B kategorija

70,00

Tikai teorētiskā apmācība autoskolā

B kategorija

150,00

Reģistrācija autoskolā

BE kategorija

35,00

Teorētiskā apmācība

BE kategorija

20,00

Obligātais praktisko apmācību kurss (8 ak.st.)

BE kategorija

116,00

Braukšanas eksāmens autoskolā

BE kategorija

15,00

Braukšanas nodarbība (1 ak.st.)

BE kategorija

no 17,00

Teorijas eksāmens autoskolā

BE kategorija

10,00

Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu

BE kategorija

10,00

Individuālā nodarbība

BE kategorija

80,00

Tikai teorētiskā apmācība autoskolā

BE kategorija

110,00

Reģistrācija autoskolā

C kategorija

35,00

Teorētiskā apmācība

C kategorija

44,00

Obligātais praktisko apmācību kurss (20 ak.st.)

C kategorija

390,00

Braukšanas eksāmens autoskolā

C kategorija

20,00

Braukšanas nodarbība (1 ak.st.)

C kategorija

no 19,50

Teorijas eksāmens autoskolā

C kategorija

10,00

Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu

C kategorija

10,00

Individuālā nodarbība

C kategorija

80,00

Tikai teorētiskā apmācība autoskolā

C kategorija

158,00

Reģistrācija autoskolā

CE kategorija

35,00

Teorētiskā apmācība

CE kategorija

34,00

Obligātais praktisko apmācību kurss (14 ak.st.)

CE kategorija

294,00

Braukšanas eksāmens autoskolā

CE kategorija

20,00

Braukšanas nodarbība (1 ak.st.)

CE kategorija

no 21,00

Teorijas eksāmens autoskolā

CE kategorija

10,00

Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu

CE kategorija

10,00

Individuālā nodarbība

CE kategorija

80,00

Tikai teorētiskā apmācība autoskolā

CE kategorija

148,00

Reģistrācija autoskolā

D kategorija

35,00

Teorētiskā apmācība

D kategorija

39,00

Obligātais praktisko apmācību kurss (12 ak.st.)

D kategorija

360,00

Braukšanas eksāmens autoskolā

D kategorija

30,00

Braukšanas nodarbība (1 ak.st.)

D kategorija

no 30,00

Teorijas eksāmens autoskolā

D kategorija

10,00

Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu

D kategorija

10,00

Individuālā nodarbība

D kategorija

80,00

Tikai teorētiskā apmācība autoskolā

D kategorija

148,00

Medicīniskā komisija

 

27,00

Pirmās palīdzības kursi

 

40,00

Mācību grāmata (uzdevumi)

 

13,80

Mācību grāmata (motociklistiem)

 

12,00

Mācību grāmatas CSN (likums un ceļa zīmes)

 

7,20

Līguma pagarināšana uz gadu (līdz 3 g.)

 

30,00

Līguma pagarināšana uz gadu (>3 g.)

 

57,00

Apmācibas kartes dublikāts

 

15,00

Pirmās palīdzības apliecības dublikāts

 

10,00

В соответствии с правилами КМ нр. 358 все связанные с обучением платежи Курсант делает в автошколе.

36. Apmācību veic, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš pirms apmācības uzsākšanas noslēgts starp apmācāmo personu un autoskolu un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi (tai skaitā autoskolas un apmācāmās personas tiesības un pienākumi, maksa par teorētisko priekšmetu apmācību un par vienu braukšanas mācību stundu, samaksas kārtība, reģistrācijas kārtība mācību grupā, nodarbību grafiks, teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības kārtība, autoskolas teorētiskā un vadīšanas eksāmena kārtošanas nosacījumi, kārtība, kādā apmācāmā persona atskaitāma no mācību grupas). (MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

36.1. Samaksu par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem (tai skaitā par braukšanas apmācību) apmācāmā persona autoskolai veic, ievērojot šo noteikumu 36. punktā minētā līguma nosacījumus. (MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)