Marina Kuščenko

Категории B категория, А категория, 95. код, СЕ/DE категория, BE категория, C категория, D категория
Языки LV, RU

Комментарии

Добавить комментарий

Lauma

Ļoti labi pasniedza teoriju, visu ļoti labi izskaidroja un tiešām iemācīja. Ļoti patika uzdotie kontroljautājumi par iemācītajām tēmām, tas palīdzēja labāk iegaumēt iemācīto un neaizmirst to. Paldies!