Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis: apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt prasmes par projektu vadības attīstību, stratēģijas un gaitas plānošanu, organizēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un uzraudzību projekta īstenošanā.

Apgūstamie izglītības programmas priekšmeti ir: projekta dzīves cikls, projekta organizācija un vadības sistēmas, kvalitātes vadība.

Informācija kursantiem

Comments are closed.