Kokvedēja automobiļa vadītājs

Atbilstoši Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozares kvalifikāciju struktūrai kokvedēja automobiļa vadītājs ir iesaistīts nozarei nozīmīgas funkcijas nodrošināšanā – koknes produktu transportēšanā, tomēr nozares ietvaros profesija nav tieši saistīta ar pārējām nozarē
veicamajām funkcijām, tā nav specializācija vai saistītā profesija citai nozares profesijai.

Specializācijas vai saistītās profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis: 

Profesija, kvalifikācijas līmenis:

Kokvedēja automobiļa vadītāja pienākumi:

  1. Darba plānošana koksnes produktu transportēšanā ar kokvedēja automobili.
  2. Koksnes produktu kraušanas operāciju veikšana ar manipulatoru.
  3. Kokvedēja automobiļa vadīšana.
  4. Kokvedēja automobiļa uzturēšana tehniskā kārtībā.

Vairāk informācijas par izglitības programmu: