Braukšanas eksāmens

Skolas braukšanas eksāmens: 

Kad Kursantam ir pilnībā aizpildīta apmācības karte, nokārtots teorijas eksāmens Autoskolā, tad Kursants kārto skolas braukšanas eksāmenu.

Skolas braukšanas eksāmenu var kārtot pie sava instruktora vai autoskolas norīkota inspektora. Lai pieteiktos uz braukšanas eksāmenu, Jums ir jābūt eksāmena kodam un pieteikties var pa tel. 67220800. 

 

*Līdz skolas eksāmenu kārtošanai jābūt nokārtotām visām saistībām ar autoskolu (veiktām visām apmaksām, pagarinātam līgumam, ja pārsniegts termiņš, kas norādīts līgumā ar autoskolu).