Autoskolas pakalpojumu cenas un maksājumu kārtība

Maksa par apmācībām ir jāveic saskaņā ar līgumā (līguma paraugs) norādītajiem termiņiem, uz autoskolas rekvizītiem: 

SIA "AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS"
Reģ.nr.: 40103803892
Adrese: Latvijas Republika, Rīga, Merķeļa iela 21, LV-1050, 3. stāvs
A/S Swedbank, HABALV22
Konta nr.: LV14HABA0551038525158 

Lūgums, maksājuma mērķī norādīt Jūsu personas kodu vai līguma numuru.

Ja Jūs nesaņēmāt līgumu, lūgums sazināties ar autoskolas administrāciju pa tel. 67220800 vai pa e-pastu: info@credoautoprieks.lv .

ŠOBRĪD VISĀM KATEGORIJĀM PIEEJAMA  AKCIJAS CENA - 10 EUR PAR TEORIJAS NODARBĪBĀM!

Paskaidrojums

Kategorija

Cena

Reģistrācija autoskolā visas (izņemot 95. kodu) 20
Reģistrācija autoskolā 95. kods 30
Teorētiskā apmācība 95. kods 45
Teorētiskā apmācība B 55
Teorētiskā apmācība A, A1, A2, BE 35
Teorētiskā apmācība C 59
Teorētiskā apmācība CE 49
Teorētiskā apmācība D 64
Kavēto nodarbību noklausīšanās ar citu grupu visas 10
Individuālā nodarbība 95.kods 110
Individuālā nodarbība B 70
Individuālā nodarbība A, BE, C, CE, D 80
Teorijas eksāmens autoskolā visas 15
Braukšanas nodarbība (2 ak.st.) A, A1, A2 no 45
Braukšanas nodarbība (2 ak.st.) B no 30
Braukšanas nodarbība (2 ak.st.) BE no 40
Braukšanas nodarbība (2 ak.st.) C, C1 no 56
Braukšanas nodarbība (2 ak.st.) CE no 50
Braukšanas nodarbība (2 ak.st.) D no 60
Braukšanas eksāmens A, A1, A2 25
Braukšanas eksāmens B 35
Braukšanas eksāmens C, C1, CE 35
Braukšanas eksāmens BE 35
Braukšanas eksāmens D 35
Līguma pagarināšana uz gadu (līdz 3 g.)   30
Līguma pagarināšana uz gadu (>3 g.)   57
Pirmās palīdzības kursi   60
Pirmās palīdzības apliecības dublikāts   10
Pirmās palīdzības 1 nodarbība, eksāmens kārtošana   20
Medicīniskā komisija   34
Mācību grāmata (uzdevumi)   13,8
Mācību grāmata (motociklistiem)   12
Mācību grāmatas CSN (likums un ceļa zīmes)   7,2
Tikai teorētiskā apmācība autoskolā A, A2, BE 110
Tikai teorētiskā apmācība autoskolā B, CE, D 150
Tikai teorētiskā apmācība autoskolā C, C1 158

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 358 Kursants par visiem ar autoskolu saistītiem pakalpojumiem norēķinās Autoskolā.

36. Apmācību veic, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš pirms apmācības uzsākšanas noslēgts starp apmācāmo personu un autoskolu un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi (tai skaitā autoskolas un apmācāmās personas tiesības un pienākumi, maksa par teorētisko priekšmetu apmācību un par vienu braukšanas mācību stundu, samaksas kārtība, reģistrācijas kārtība mācību grupā, nodarbību grafiks, teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības kārtība, autoskolas teorētiskā un vadīšanas eksāmena kārtošanas nosacījumi, kārtība, kādā apmācāmā persona atskaitāma no mācību grupas). (MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

36.1. Samaksu par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem (tai skaitā par braukšanas apmācību) apmācāmā persona autoskolai veic, ievērojot šo noteikumu 36. punktā minētā līguma nosacījumus. (MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)