Informācija tikai telemehānika un loģistika kursantiem. Ieeja kursantiem.