ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārta sākās

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārta sākās

Septītās kārtas ietvaros, kura norisinās gan attālināti, caur tālmācības platformu Macam.lv, gan klātienē ir veltīta nodarbinātu personu profesionālu kompetenču pilnveidei.

Ieinteresētu personu skaits, kuri pieteicās projektam,  ir 1000 un daļa no tiem jau uzsāka apmācības. Kopējais mācību grupu skaits ir lielāks par 30!

Vairums cilvēku interesējās par unikālu iespēju - iziet “B” kategorijas apmacībās vienā no profesionālās tālākizglītības programmas moduļu kopas ““B” kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācība ar ievirzi vispārējās prasmēs” modulī.

Šī moduļu kopa apvienoja sevī ne tikai autovadītāju apmācību, bet arī  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, iniciatīvu un uzņēmējdarbību, kā arī ļoti svarīgu moduli par sabiedrības un cilvēka drošību.

Tāpat lielu atsaucību saņēma modulārās profesionālās izglītības programmas: "Meža darbi un tehnika", modulis: "Periodiskā apmācība (95. kods) komercpārvadājumiem C un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem".

PIC CREDO pateicas katram, kurš uzticējās viņam un novel veiksmi apmācību procesā!