ADR

Iegūsti ADR sertifikātu lielākajā autoskolā Latvijā.
Mums ir 19 filiāles visā valstī un vairāk nekā 15 gadu pieredze. Pievienojies labākajiem!

Nodarbību saraksts

Diemžēl tuvākajā laikā šajā pilsētā netiek plānotās izvēlētās kategorijas nodarbības. Intereses gadījumā, sazināties ar mums pa tālr. vai epastu (sadaļā Kontakti).

KAS IR VAJADZĪGS, LAI SĀKTU MĀCĪBAS

Kas ir ADR sertifikāts

ADR sertifikāts ir dokuments, kas nepieciešams tādu kravu pārvadāšanai, kas saskaņā ar Eiropas valstu līgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) tiek uzskatītas par bīstamām.

Bīstamām kravām ir 13 klases:

1. klase – sprādzienbīstamas vielas;
2. klase – gāzes;
3. klase – uzliesmojoši šķidrumi;
4.1. klase – uzliesmojošas cietās vielas;
4.2. klase – pašuzliesmojošas vielas;
4.3. klase – vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes;
5.1. klase – oksidējošas vielas;
5.2. klase – organiskie peroksīdi;
6.1. klase – indīgas vielas;
6.2. klase – infekciozas vielas;
7. klase – radioaktīvas vielas;
8. klase – korozīvas vielas;
9. klase – pārējās bīstamās vielas, materiāli un izstrādājumi.

 

Kā iegūt sertifikātu

Sertifikāta iegūšanai nepieciešams apgūt pamata vai pamata + papildu teorētisko apmācību kursu. Pamata kurss ilgst 5 dienas (36 akadēmiskās stundas), bet papildu – 2 dienas (16 akadēmiskās stundas). Pēc teorētisko mācību noslēguma tev jānokārto eksāmens CSDD, un tu uzreiz saņemsi vadītāja apliecību bīstamo kravu pārvadāšanai. Praktiskās apmācības sertifikāta ADR iegūšanai nav vajadzīgas, tāpat nav nepieciešams kārtot arī braukšanas eksāmenu autoskolā un CSDD. Sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem, pēc tam apmācības nepieciešams atkārtot.

 

Teorētiskās apmācības

Teorētisko apmācību kursa ilgums atkarīgs no izvēlētās kategorijas:

  • sertifikāta iegūšanai bīstamo kravu pārvadāšanai beztaras pārvadājumos vai iepakojumos (izņemot 1. un 7. klases kravas) nepieciešams apgūt tikai apmācību pamatkursu;
  • sertifikāta iegūšanai bīstamo kravu pārvadāšanai cisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos nepieciešams apgūt apmācību pamatkursu un atbilstošu papildu apmācību kursu;
  • sertifikāta iegūšanai 1. klases (sprādzienbīstamas vielas) bīstamo kravu pārvadāšanai nepieciešams apgūt apmācību pamatkursu un atbilstošu papildu apmācību kursu;
  • sertifikāta iegūšanai 7. klases (radioaktīvas vielas) bīstamo kravu pārvadāšanai nepieciešams apgūt apmācību pamatkursu un atbilstošu papildu apmācību kursu.

Teorijas eksāmens autoskolā nav jākārto, bet katras nodarbības noslēgumā notiek starptesti, kas ļauj kvalitatīvi sagatavoties eksāmena kārtošanai SCDD.

Papildu nosacījumi

Lai iegūtu ADR sertifikātu, tev jau jābūt vismaz B kategorijas autovadītāja apliecībai. Turklāt tev nedrīkst būt medicīnisko kontrindikāciju bīstamo kravu pārvadāšanai. Pārliecinies, kas tev ir derīga medicīniskā izziņa, un, ka CSDD datu bāzē ir atzīme par ADR sertifikātu. Ja medicīniskās komisijas termiņš ir iztecējis vai nav atzīmes par ADR sertifikātu, medicīniskā komisija būs jāiziet vēlreiz. To var izdarīt pie ģimenes ārsta vai mūsu autoskolā. Pēc medicīniskās komisijas visa informācija tiks ievadīta elektroniski CSDD datu bāzē. 

VISBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI