Satura rādītājs

5.pielikums. Ceļa apzīmējumi

5.pielikums 
Ministru kabineta 
2015.gada 2.jūnija 
noteikumiem Nr.279

Ceļa apzīmējumi

(Pielikums grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

I. Vertikālie apzīmējumi

901 902 903 904
905 906 907 908 909
910 913 914 915
911 916
912
917 918 919

 

II. Horizontālie apzīmējumi

920 921 922 923 924 925
           
926 927 928 929 930
     
931 932 933
934 935 936
   
937
 
938 939 940 941 942
 
943 944 945 946 947 948
 
949 950 951 952
 
 
953 954 955  
956 957 958 959


Satura rādītājs