Satura rādītājs

3.pielikums. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes

3.pielikums 
Ministru kabineta 
2015.gada 2.jūnija 
noteikumiem Nr.279

Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes

(Pielikums grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

Nr. Attēls Nosaukums
1

Latvijas valsts atšķirības zīme

2

Bērnu grupa

3

(Svītrots ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

4

Mācību transportlīdzeklis

5

Ātruma ierobežojums

6

Krava ārpus transportlīdzekļa gabarītiem

7 Bīstama krava
8

A)

  Kravas automobilis, kura pilna masa pārsniedz 12 t, posmains tūristu autobuss
B)    
   
C)   D)
 
9 A)   Piekabe (puspiekabe), kuras garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz 8 m vai pilna masa pārsniedz 10 t
B)  
   
C) D)
   
10

Lēngaitas transportlīdzeklis

11

Avārijas zīme

12 Priekšpuse (averss) Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte
Otra puse (reverss)


Satura rādītājs