Satura rādītājs

4.pielikums. Ceļa zīmes

4.pielikums 
Ministru kabineta 
2015.gada 2.jūnija 
noteikumiem Nr.279

Ceļa zīmes

(Pielikums grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 496; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

1. Brīdinājuma zīmes

Nr. Attēls Nosaukums
101

Vienādas nozīmes ceļu krustojums

102

Lokveida krustojums

103

Bīstams pagrieziens

104

Bīstams pagrieziens

105

Bīstami pagriezieni

106

Bīstami pagriezieni

107

Ceļa sašaurinājums

108

Ceļa sašaurinājums

109

Ceļa sašaurinājums

110

Stāvs lejupceļš

111

Stāvs augšupceļš

112

Nelīdzens ceļš

113

Ātrumvalnis

114

Ceļa seguma maiņa

115

Slidens ceļš

116

Uzbērta grants vai šķembas

117

Akmeņu nogruvumi

118

Uz ceļa strādā

119

Ceļš ar bīstamām nomalēm

120

Gājēju pāreja

121

Bērni

122

Divvirzienu satiksme

123

Luksofors

124

Mājdzīvnieki

125

Savvaļas dzīvnieki

126

Paceļams tilts

127

Krastmala

128

Sānvējš

129

Zemu lidojošas lidmašīnas

130

Velosipēdu ceļa šķērsošana

131

Tramvaja sliežu šķērsošana

132

Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru

133

Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras

134

Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve

135

Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve

136

Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve

137

Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve

138

Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve

139

Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve

140

Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve

141

Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve

142

Bīstami

143

Sastrēgums

2. Priekšrocības zīmes

Nr. Attēls Nosaukums
201

Galvenais ceļš

202

Galvenā ceļa beigas

203

Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu

204

Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu

205

Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu

206

Dodiet ceļu

207

Neapstājoties tālāk braukt aizliegts

208

Priekšroka pretim braucošajiem

209

Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem

3. Aizlieguma zīmes

Nr. Attēls Nosaukums
301

Iebraukt aizliegts

302

Braukt aizliegts

303

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts

304

Motocikliem braukt aizliegts

305

Velosipēdiem braukt aizliegts

306

Kravas automobiļiem braukt aizliegts

307

Ar piekabi braukt aizliegts

308

Traktoriem braukt aizliegts

309

Gājējiem iet aizliegts

310

Platuma ierobežojums

311

Augstuma ierobežojums

312

Masas ierobežojums

313

Ass slodzes ierobežojums

314

Garuma ierobežojums

315

Nogriezties pa labi aizliegts

316

Nogriezties pa kreisi aizliegts

317

Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts

318

Minimālās distances ierobežojums

319

Apdzīt aizliegts

320

Apdzīšanas aizliegums beidzas

321

Kravas automobiļiem apdzīt aizliegts

322

Kravas automobiļiem apdzīšanas aizliegums beidzas

323

Maksimālā ātruma ierobežojums

324

Maksimālā ātruma ierobežojums beidzas

325

Skaņas signālu lietot aizliegts

326

Apstāties aizliegts

327

Stāvēt aizliegts

328

Nepāra datumos stāvēt aizliegts

329

Pāra datumos stāvēt aizliegts

330

Visi ierobežojumi beidzas

331

Muita

332

Policija

333

Tālāk braukt bīstami

334

Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt aizliegts

4. Rīkojuma zīmes

Nr. Attēls Nosaukums
401

Braukt taisni

402

Braukt pa labi

403

Braukt pa kreisi

404

Braukt taisni vai pa labi

405

Braukt taisni vai pa kreisi

406

Braukt pa labi vai pa kreisi

407

Braukt pa labi

408

Braukt pa kreisi

409

Braukt pa loku

410

Šķērsli apbraukt pa labo pusi

411

Šķērsli apbraukt pa kreiso pusi

412

Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi

413

Velosipēdu ceļš

414

Velosipēdu ceļa beigas

415

Gājēju ceļš

416

Gājēju ceļa beigas

417

Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš

418

Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa beigas

419

Gājēju un velosipēdu ceļš

420

Gājēju un velosipēdu ceļa beigas

421

Gājēju un velosipēdu ceļš

422

Gājēju un velosipēdu ceļa beigas

423

Minimālā ātruma ierobežojums

424

Minimālā ātruma ierobežojuma beigas

425

Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt taisni

426

Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa labi

427

Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa kreisi

5. Norādījuma zīmes

Nr. Attēls Nosaukums
501

Vienvirziena ceļš

502

Vienvirziena ceļa beigas

503

Izbraukšana uz vienvirziena ceļa

504

Izbraukšana uz vienvirziena ceļa

505

Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

506

Joslas pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas

507

Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

508

Ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas

509

Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

510

Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

511

Minimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās

512

Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās

513

Braukšanas virzieni joslās

514

Braukšanas virziens joslā

515

Braukšanas virziens joslā

516

Braukšanas virziens joslā

517

Braukšanas virzieni joslā

518

Braukšanas virzieni joslā

519

Apdzīvotas vietas sākums

520

Apdzīvotas vietas beigas

521

Pilsētas vai ciema nosaukums

522

Pilsētas vai ciema nosaukums

523

Stāvēšanas aizlieguma zona

524

Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas

525

Maksimālā ātruma ierobežojuma zona

526

Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas

527

Gājēju ceļu zona

528

Gājēju ceļu zonas beigas

529

Stāvvietu zona

530

Stāvvietu zonas beigas

531

Ieteicamā ātruma zona

532

Ieteicamā ātruma zonas beigas

533

Dzīvojamā zona

534

Dzīvojamās zonas beigas

535

Gājēju pāreja

536

Gājēju pāreja

537

Stāvvieta

538

Stāvvietas beigas

539

Maksas stāvvieta

540

Maksas stāvvietas beigas

541

Autobusa un trolejbusa pietura

542

Tramvaja pietura

543

Vieglo taksometru stāvvieta

544

Tunelis

545

Tuneļa beigas

546

Apstāšanās vieta

547

Pierobežas sākums

548

Pierobežas beigas

549

Pierobežas joslas sākums

550

Pierobežas joslas beigas

551

Robežšķērsošanas vieta

552

Ātrgaitas ceļš

553

Ātrgaitas ceļa beigas

554

Piespiedu apstāšanās vieta

555

Apdzīvotas vietas sākums

556

Apdzīvotas vietas beigas

6. Servisa zīmes

Nr. Attēls Nosaukums
601

Medicīniskās palīdzības punkts

602

Slimnīca

603

Degvielas uzpildes stacija

604

Stāvparks

605

Tehniskās apkopes punkts

606

Automobiļu mazgātava

607

Telefons

608

Restorāns

609

Kafejnīca

610

Viesnīca, motelis vai viesu māja

611

Jaunatnes tūrisma mītne

612

Kempings

613

Kempingpiekabju stāvvieta

614

Kempings un kempingpiekabju stāvvieta

615

Atpūtas vieta

616

Gājēju maršruts

617

Tualete

618

Peldvieta vai peldbaseins

619

Tūrisma informācija

620

Policija

621

Ceļu policija

622

Pasts

623

Radiokanāls ceļa satiksmes informācijas sniegšanai

624

Lidosta (lidlauks)

625

Autoosta

626

Dzelzceļa stacija

627

Jūras pasažieru stacija

628

Prāmis

629

Kravas osta

630

Informācijas bloks

631

Ievērojama vieta

632

Ugunsdzēšamais aparāts

633

Avārijas tālrunis

634

Lauku tūrisma mītne

7. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Nr. Attēls Nosaukums
701 Iepriekšējs virzienu rādītājs
702 Iepriekšējs virzienu rādītājs
703 Virzienu rādītājs
704 Virziena rādītājs
705 Virziena rādītājs
706 Virziena rādītājs
707 Attālumu rādītājs
708 Ūdensšķēršļa nosaukums
709 Braukšanas shēma
710 Šķēršļa apbraukšanas virziens
711 Strupceļš
712 Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam
713 Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam
714 Joslas sākums
715 Joslas sākums
716 Joslas beigas
717 Joslas beigas
718 Braukšanas virzieni joslās
719 Braukšanas virzieni joslās
720 Braukšanas virzieni joslās
721 Joslas piekļaušanās pamatjoslām
722 Joslas piekļaušanās pamatjoslām
723 Apgriešanās vieta
724 Satiksmes ierobežojumi Latvijā
725 Ieteicamais ātrums
726 Kravas automobiļu braukšanas virziens
727 Kravas automobiļu braukšanas virziens
728 Kravas automobiļu braukšanas virziens
729 Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja
730 Apbraukšanas ceļa shēma
731 Apbraukšanas ceļa virziens
732 Apbraukšanas ceļa virziens
733 Apbraukšanas ceļa virziens
734 Apbraukšanas ceļa beigas
735 Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
736 Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
737 Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
738 Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
739 Kilometru rādītājs
740 Ceļa numurs
741 Ceļa numurs
742 Ceļa numurs
743 Ceļa numurs un virziens
744 Ceļa numurs un virziens
745 Ceļa numurs un virziens
746 Maiņvirziena satiksme
747 Maiņvirziena satiksmes beigas
748 Izbraukšana uz ceļa, kur organizēta maiņvirziena satiksme
749 Valsts nosaukums
750 Administratīvās teritorijas nosaukums
751 Tūrisma objektu teritorija
752 Avārijas izeja
753 Avārijas izejas virziens

8. Papildzīmes

Nr. Attēls Nosaukums
801

Attālums līdz objektam

802

Attālums līdz objektam

803

Darbības zona

804

Darbības zona

805

Darbības zona

806

Darbības zona

807

Darbības zona

808

Darbības zona

809

Darbības zona

810

Darbības zona

811

Darbības zona

812

Darbības zona

813

Darbības zona

814

Darbības virziens

815

Darbības virzieni

816

Darbības virziens

817

Braukšanas josla

818

Transportlīdzekļa veids

819

Transportlīdzekļa veids

820

Transportlīdzekļa veids

821

Transportlīdzekļa veids

822

Transportlīdzekļa veids

823

Transportlīdzekļa veids

824

Transportlīdzekļa veids

825

Darbdienās

826

Sestdienās, svētdienās un svētku dienās

827

Darbības laiks

828

Darbības laiks

829

Darbības laiks

830

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

831

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

832

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

833

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

834

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

835

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

836

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

837

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

838

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

839

Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā

840

Stāvēšanas laiks

841

Automobiļu apskates vieta

842

Pilnas masas ierobežojums

843

Neredzīgi gājēji

844

Personām ar invaliditāti

845

Mitrs segums

846

Slidens segums

847

Galvenā ceļa virziens

848

Strādā autoevakuators

849

Pārējā papildinformācija

850

Ātrumvalnis

851

Maksas stāvvietas darbības laiks

852

Izslēgt motoru

853

Fotoradars

854

Informācija par velosipēdu ceļu

855

Informācija par velosipēdu ceļu

856

Informācija par velosipēdu ceļu

857

Velomaršruts

858

"EuroVelo" maršruts

859

Preču piegāde

860

Elektromobiļiem


Satura rādītājs