Satura rādītājs

26.7. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

283. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes ir šādas:

283.1701. un 702. zīme "Iepriekšējs virzienu rādītājs". Uz zīmes norādīti braukšanas virzieni uz apdzīvotām vietām un citiem objektiem. Uz 701. un 702. zīmes var būt attēloti simboli, piktogrammas un citas zīmes, kas informē par ceļu satiksmes īpatnībām. Zīmes apakšdaļā norādīts attālums no zīmes uzstādīšanas vietas līdz krustojumam vai bremzēšanas joslas sākumam;

283.2. 703. zīme "Virzienu rādītājs". Braukšanas virzieni un attālumi (km) līdz apdzīvotām vietām un citiem objektiem;

283.3. 704. un 705. zīme "Virziena rādītājs". Braukšanas virziens un attālums (km) līdz apdzīvotai vietai vai citam objektam;

283.4. 706. zīme "Virziena rādītājs". Braukšanas virziens un attālums (km) līdz tūrisma objektam (zīme ar brūnu fonu) vai braukšanas virziens uz viensētu (zīme ar pelēku fonu);

283.5. 707. zīme "Attālumu rādītājs". Attālumi (km) līdz maršrutā esošo apdzīvoto vietu centriem;

283.6. 708. zīme "Ūdensšķēršļa nosaukums". Tās upes, kanāla, ezera u. tml. ūdensšķēršļa nosaukums, kuru šķērso ceļš;

283.7. 709. zīme "Braukšanas shēma". Braukšanas maršruts, ja krustojumā aizliegti atsevišķi manevri vai atļautie braukšanas virzieni sarežģītā krustojumā;

283.8. 710. zīme "Šķēršļa apbraukšanas virziens";

283.9. 711. zīme "Strupceļš". Ceļš, pa kuru nav iespējams caurbraukt;

283.10. 712. un 713. zīme "Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam";

283.11. 714. un 715. zīme "Joslas sākums". Bremzēšanas, augšupceļa u. tml. joslas sākums;

283.12. 716. un 717. zīme "Joslas beigas". Ieskrējiena, augšupceļa u. tml. joslas beigas;

283.13. 718., 719. un 720. zīme "Braukšanas virzieni joslās". Joslu skaits katrā virzienā ceļa posmā un braukšanas virzieni katrā joslā;

283.14. 721. un 722. zīme "Joslas piekļaušanās pamatjoslām". Vienas vai vairāku joslu piekļaušanās pamatjoslām ceļa pārvadu tuvumā;

283.15. 723. zīme "Apgriešanās vieta". Ceļa posmā starp krustojumiem norāda vietu vai pārtraukumu sadalošajā joslā, kur atļauta apgriešanās braukšanai pretējā virzienā. Nogriezties pa kreisi aizliegts;

283.16. 724. zīme "Satiksmes ierobežojumi Latvijā". Informē Latvijā iebraucošos transportlīdzekļu vadītājus par braukšanas ātruma vispārējiem ierobežojumiem un dienas gaitas vai tuvās gaismas lukturu lietošanu;

283.17. 725. zīme "Ieteicamais ātrums". Ātrums, ar kādu ieteicams braukt turpmākajā ceļa posmā. Zīme ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja 725. zīme lietota kopā ar brīdinājuma zīmi, tās darbības zonu nosaka bīstamā posma garums;

283.18. 726., 727. un 728. zīme "Kravas automobiļu braukšanas virziens". Ieteicamais braukšanas virziens kravas automobiļiem, to sastāviem un traktor­tehnikai, ja krustojumā tiem aizliegts braukt vienā no iespējamiem virzieniem;

283.19. 729. zīme "Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja";

283.20. 730. zīme "Apbraukšanas ceļa shēma". Uz laiku ceļu satiksmei slēgta ceļa posma apbraukšanas maršruts;

283.21. 731., 732. un 733. zīme "Apbraukšanas ceļa virziens". Apbrauk­šanas virziens ceļa posmam, kurā ceļu satiksme uz laiku slēgta vai ierobežota;

283.22. 734. zīme "Apbraukšanas ceļa beigas";

283.23. 735., 736., 737. un 738. zīme "Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties". Uz laiku ceļu satiksmei slēgta brauktuves posma vai braukšanas joslas apbraukšanas virziens;

283.24. 739. zīme "Kilometru rādītājs". Attālums (km) no ceļa sākuma;

283.25. 740. zīme "Ceļa numurs". Zīme ar zaļu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Eiropas autoceļu (maģistrāļu) sistēmas ceļam (maršrutam);

283.26. 741. zīme "Ceļa numurs". Zīme ar sarkanu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Latvijas galvenajam valsts autoceļam;

283.27. 742. zīme "Ceļa numurs". Zīme ar zilu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Latvijas reģionālajam valsts autoceļam;

283.28. 743., 744. un 745. zīme "Ceļa numurs un virziens". Zīmes fons norāda ceļa piederību pie attiecīgas šķiras autoceļa;

283.29. 746. zīme "Maiņvirziena satiksme". Tāda ceļa posma sākums, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo;

283.30. 747. zīme "Maiņvirziena satiksmes beigas". Tāda ceļa posma beigas, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo;

283.31. 748. zīme "Izbraukšana uz ceļa, kur organizēta maiņvirziena satiksme". Izbraukšana uz ceļa, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo;

283.32. 749. zīme "Valsts nosaukums";

283.33. 750. zīme "Administratīvās teritorijas nosaukums";

283.34. 751. zīme "Tūrisma objektu teritorija". Iebraukšana teritorijā, kur atrodas daudzi savstarpēji tuvu esoši tūrisma objekti;

283.35. 752. zīme "Avārijas izeja". Norāda vietu tunelī, kur atrodas avārijas izeja;

283.36. 753. zīme "Avārijas izejas virziens". Norāda virzienu tunelī, kādā jādodas uz avārijas izeju, kā arī attālumu līdz tai.

284. 701., 702., 703., 704. un 705. zīmes (ja tā uzstādīta apdzīvotā vietā) zilais fons nozīmē, ka norādītais objekts atrodas ārpus attiecīgās apdzīvotās vietas, bet baltais fons –, ka norādītais objekts atrodas attiecīgajā apdzīvotajā vietā.Satura rādītājs