Satura rādītājs

26.4. Rīkojuma zīmes

271. Rīkojuma zīmes ir šādas:

271.1. 401. zīme "Braukt taisni";

271.2. 402. zīme "Braukt pa labi";

271.3. 403. zīme "Braukt pa kreisi";

271.4. 404. zīme "Braukt taisni vai pa labi";

271.5. 405. zīme "Braukt taisni vai pa kreisi";

271.6. 406. zīme "Braukt pa labi vai pa kreisi";

271.7. 407. zīme "Braukt pa labi";

271.8. 408. zīme "Braukt pa kreisi";

271.9. 409. zīme "Braukt pa loku";

271.10. 410. zīme "Šķērsli apbraukt pa labo pusi";

271.11. 411. zīme "Šķērsli apbraukt pa kreiso pusi";

271.12. 412. zīme "Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi";

271.13. 413. zīme "Velosipēdu ceļš". Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī, ja zīme netiek lietota, lai apzīmētu velojoslu, atļauts pārvietoties gājējiem, izmantojot šo noteikumu 8. punktā minēto sporta vai atpūtas inventāru, ja netiek traucēta velosipēdu braukšana;

271.14. 414. zīme "Velosipēdu ceļa beigas";

271.15. 415. zīme "Gājēju ceļš". Atļauts pārvietoties tikai gājējiem;

271.16. 416. zīme "Gājēju ceļa beigas";

271.17. 417. zīme "Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš". Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem. Velosipēdu vadītājiem un gājējiem jārīkojas tā, lai tie savstarpēji viens otru neapdraudētu un netraucētu. Gājējiem jāņem vērā velosipēdu klātbūtne uz šā ceļa, bet velosipēdu vadītājiem, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu;

271.18. 418. zīme "Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa beigas";

271.19. 419. un 421. zīme "Gājēju un velosipēdu ceļš". Pa gājēju un velosipēdu ceļa vienu pusi atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, bet pa otru pusi – pārvietoties gājējiem (atbilstoši zīmē norādītajam);

271.20. 420. un 422. zīme "Gājēju un velosipēdu ceļa beigas";

271.21. 423. zīme "Minimālā ātruma ierobežojums". Atļauts braukt ar ātrumu (km/h), kas nav mazāks par zīmē norādīto;

271.22. 424. zīme "Minimālā ātruma ierobežojuma beigas";

271.23. 425. zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt taisni";

271.24. 426. zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa labi";

271.25. 427. zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa kreisi".

272. 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408. un 409. zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajos virzienos. Zīmes, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407. un 408. zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā).

273. 401., 402., 403., 404., 405. un 406. zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem. 401., 402., 403., 404., 405., 406., 425., 426. un 427. zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta.

274. Ja 401. zīme uzstādīta ceļa posma sākumā, tās darbības zona ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes vai līdz apdzīvotās vietas beigām. Zīme neaizliedz nogriezties pa labi, lai iebrauktu pagalmos un citās blakusteritorijās.

275. 407. un 408. zīme norāda, ka jānogriežas pirms šīs zīmes.Satura rādītājs