Satura rādītājs

26.3. Aizlieguma zīmes

259. Aizlieguma zīmes nosaka vai atceļ noteiktus ceļu satiksmes ierobežojumus. Aizlieguma zīmes ir šādas:

259.1. 301. zīme "Iebraukt aizliegts". Aizliegts iebraukt jebkādiem trans­portlīdzekļiem;

259.2. 302. zīme "Braukt aizliegts". Aizliegts braukt jebkādiem transport­līdzekļiem;

259.3. 303. zīme "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts";

259.4. 304. zīme "Motocikliem braukt aizliegts". Aizliegts braukt divriteņu mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem;

259.5. 305. zīme "Velosipēdiem braukt aizliegts". Aizliegts braukt velosi­pēdiem;

259.6. 306. zīme "Kravas automobiļiem braukt aizliegts". Aizliegts braukt kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai;

259.7. 307. zīme "Ar piekabi braukt aizliegts". Aizliegts braukt kravas automobiļiem un traktortehnikai ar jebkura tipa piekabi, kā arī vilkt mehānisko transportlīdzekli;

259.8. 308. zīme "Traktoriem braukt aizliegts". Aizliegts braukt traktor­tehnikai;

259.9. 309. zīme "Gājējiem iet aizliegts";

259.10. 310. zīme "Platuma ierobežojums". Aizliegts braukt transport­līdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) platumā pārsniedz zīmē norādīto;

259.11. 311. zīme "Augstuma ierobežojums". Aizliegts braukt transport­līdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) augstumā no brauktuves virsmas pārsniedz zīmē norādīto;

259.12. 312. zīme "Masas ierobežojums". Aizliegts braukt transport­līdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto;

259.13. 313. zīme "Ass slodzes ierobežojums". Aizliegts braukt transport­līdzekļiem, kuriem faktiskā slodze uz jebkuru asi pārsniedz zīmē norādīto;

259.14. 314. zīme "Garuma ierobežojums". Aizliegts braukt transport­līdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) garumā pārsniedz zīmē norādīto;

259.15. 315. zīme "Nogriezties pa labi aizliegts";

259.16. 316. zīme "Nogriezties pa kreisi aizliegts";

259.17. 317. zīme "Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts";

259.18. 318. zīme "Minimālās distances ierobežojums". Distance starp braucošiem transportlīdzekļiem nedrīkst būt mazāka par zīmē norādīto;

259.19. 319. zīme "Apdzīt aizliegts". Aizliegts apdzīt jebkurus transport­līdzekļus, izņemot atsevišķi braucošos transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri brauc ar ātrumu, kas mazāks par 30 km/h;

259.20. 320. zīme "Apdzīšanas aizliegums beidzas";

259.21. 321. zīme "Kravas automobiļiem apdzīt aizliegts". Kravas auto­mobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t, aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot atsevišķi braucošos transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri brauc ar ātrumu, kas mazāks par 30 km/h. Traktortehnikai aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot pajūgus un velosipēdus;

259.22. 322. zīme "Kravas automobiļiem apdzīšanas aizliegums beidzas";

259.23. 323. zīme "Maksimālā ātruma ierobežojums". Aizliegts braukt ar ātrumu (km/h), kas pārsniedz zīmē norādīto;

259.24. 324. zīme "Maksimālā ātruma ierobežojums beidzas";

259.25. 325. zīme "Skaņas signālu lietot aizliegts";

259.26. 326. zīme "Apstāties aizliegts". Transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt;

259.27. 327. zīme "Stāvēt aizliegts". Transportlīdzekļiem aizliegts stāvēt;

259.28. 328. zīme "Nepāra datumos stāvēt aizliegts";

259.29. 329. zīme "Pāra datumos stāvēt aizliegts";

259.30. 330. zīme "Visi ierobežojumi beidzas". Vienlaikus apzīmē 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības zonas beigas;

259.31. 331. zīme "Muita". Neapturot transportlīdzekli tieši pirms zīmes, tālāk braukt aizliegts. Atļauju braukt tālāk dod muitas (kontroles punkta) amat­persona;

259.32. 332. zīme "Policija". Neapturot transportlīdzekli tieši pirms zīmes, tālāk braukt aizliegts. Atļauju braukt tālāk dod policijas darbinieks vai robežsargs (uz valsts robežas);

259.33. 333. zīme "Tālāk braukt bīstami". Aizliegts tālāk braukt visiem (bez izņēmuma) transportlīdzekļiem ceļu satiksmes negadījuma, avārijas u. tml. iemeslu dēļ;

259.34. 334. zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt aizliegts".

260. Ja 328. un 329. zīme attiecīgi uzstādīta vienā un otrā ceļa pusē, tad laikposmā no plkst. 21.00 līdz 24.00 transportlīdzekļi, kam nākamajā dienā būs aizliegts stāvēt attiecīgajā ceļa pusē, jāpārvieto uz ceļa otru pusi.

261. 301., 302., 303., 315., 316. un 317. zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem.

262. 302., 303., 304., 306., 307. un 308. zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā vai brauc saņemt kravu, un speciālajiem transportlīdzekļiem (piemēram, autoceltņiem), kas brauc veikt darbus zonā, kas apzīmēta ar kādu no šīm ceļa zīmēm. 302. un 303. zīmes darbība neattiecas arī uz velosipēdiem, mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t un kuru īpašnieks (turētājs) dzīvo vai strādā šajā zonā, un uz taksometriem, kuri brauc pēc pasažiera vai ar pasažieri, bet 304. un 305. zīmes darbība neattiecas arī uz to transportlīdzekļu īpašniekiem (turētājiem), kuri šajā zonā dzīvo vai strādā. 306. zīmes darbība neattiecas arī uz transportlīdzekļiem, ar kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā notiek vadīšanas iemaņu pārbaude.

263. 302., 303. un 327. zīmes darbība neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.

264. 312. un 313. zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem, izvērtējot sabiedrisko drošību un bīstamību, lai veiktu speciālus pārvadājumus (piemēram, pārvadātu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam), izsniegta valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" atļauja.

265. 315. un 316. zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta.

266. 326. zīmes darbības zonā atļauta:

266.1. pasažieru iekāpšana taksometros – vieglajos automobiļos – vai izkāpšana no tiem;

266.2. taksometru – vieglo automobiļu – ar ieslēgtu skaitītāju apstāšanās, taksometra vadītājam paliekot transportlīdzeklī;

266.3. personu ar invaliditāti iekāpšana transportlīdzekļos, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, vai izkāpšana no tiem;

266.4. pasažieru iekāpšana un izkāpšana pasažieru sabiedriskajos trans­portlīdzekļos to pieturās;

266.5. taksometru – vieglo automobiļu – stāvēšana ar 543. zīmi apzīmētā stāvvietā;

266.6. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam, iekraušana transportlīdzekļos.

267. Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības zonā.

268. 309., 326., 327., 328. un 329. zīmes darbība attiecas tikai uz to brauktuves pusi, kurā tā uzstādīta.

269. 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329. zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 520. vai 556. zīmei. Ja 323. zīme uzstādīta pirms apdzīvotas vietas, minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 519. vai 555. zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos, kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.

270. Zīmju darbības zonu var samazināt:

270.1. 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329. zīmei – uzstādot 330. vai 803. zīmi;

270.2. 319., 321. un 323. zīmei – uzstādot attiecīgi 320., 322. vai 324. zīmi;

270.3. 323. zīmei – uzstādot 323. zīmi ar citu maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumu;

270.4. 326., 327., 328. un 329. zīmei – darbības zonā atkārtoti uzstādot 326., 327., 328. vai 329. zīmi kopā ar 810. zīmi. 326. zīmi var lietot kopā ar 943. ceļa apzīmējumu, bet 327. zīmi – ar 944. ceļa apzīmējumu. Šādos gadījumos zīmju darbības zonu nosaka ceļa apzīmējuma līnijas garums. 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības zona beidzas vietā, kur sākas uz brauktuves vai daļēji uz tās ierīkota un ar 529., 537. vai 539. zīmi apzīmēta stāvvieta.Satura rādītājs