Satura rādītājs

26.1. Brīdinājuma zīmes

250. Brīdinājuma zīmes brīdina transportlīdzekļu vadītājus par tuvošanos bīstamam ceļa posmam. Braucot pa šo posmu, transportlīdzekļa vadītājam jārīkojas atbilstoši apstākļiem. Brīdinājuma zīmes ir šādas:

250.1. 101. zīme "Vienādas nozīmes ceļu krustojums";

250.2. 102. zīme "Lokveida krustojums";

250.3. 103. un 104. zīme "Bīstams pagrieziens". Ceļa pagrieziens (103. zīme – pa labi; 104. zīme – pa kreisi) ar mazu rādiusu vai pagrieziens, kura redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u. tml.;

250.4. 105. un 106. zīme "Bīstami pagriezieni". Ceļa posms ar bīstamiem pagriezieniem (105. zīme – pirmais pagrieziens pa labi; 106. zīme – pirmais pagrieziens pa kreisi);

250.5. 107., 108. un 109. zīme "Ceļa sašaurinājums" (107. zīme – no abām pusēm; 108. zīme – no labās puses; 109. zīme – no kreisās puses);

250.6. 110. zīme "Stāvs lejupceļš";

250.7. 111. zīme "Stāvs augšupceļš";

250.8. 112. zīme "Nelīdzens ceļš". Ceļa posms, kur uz brauktuves ir nelīdzenumi (viļņi, bedres, nelīdzenas ceļa un tilta salaiduma vietas u. tml.);

250.9. 113. zīme "Ātrumvalnis". Ceļa posms, kur uz brauktuves izveidoti mākslīgi paaugstinājumi braukšanas ātruma samazināšanai;

250.10. 114. zīme "Ceļa seguma maiņa". Ceļa posms, kur asfaltbetona vai cementbetona segums mainās uz grants segumu un otrādi;

250.11. 115. zīme "Slidens ceļš";

250.12. 116. zīme "Uzbērta grants vai šķembas". Ceļa posms, kurā no riteņu apakšas var tikt izsviesta grants, šķembas u. tml. materiāli;

250.13. 117. zīme "Akmeņu nogruvumi". Ceļa posms, kur iespējami nogruvumi, noslīdeņi, krītoši akmeņi;

250.14. 118. zīme "Uz ceļa strādā". Ceļa posms, kur uz ceļa, blakus tam vai virs tā tiek veikti jebkādi darbi, kas aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus;

250.15. 119. zīme "Ceļš ar bīstamām nomalēm";

250.16. 120. zīme "Gājēju pāreja". Tuvošanās ar 535. un 536. zīmi apzīmētai gājēju pārejai, kur jādod ceļš gājējiem;

250.17. 121. zīme "Bērni". Ceļa posms, kur uz brauktuves pēkšņi var uziet bērni;

250.18. 122. zīme "Divvirzienu satiksme". Ceļa (brauktuves) posma sākums, kur ceļu satiksme notiek abos virzienos;

250.19. 123. zīme "Luksofors". Krustojums, gājēju pāreja vai ceļa posms, kur ceļu satiksmi regulē luksofors;

250.20. 124. zīme "Mājdzīvnieki";

250.21. 125. zīme "Savvaļas dzīvnieki";

250.22. 126. zīme "Paceļams tilts". Paceļams tilts vai prāmja pārceltuve;

250.23. 127. zīme "Krastmala". Vieta, kur ceļš iziet uz krastmalu vai kādas ūdenstilpes krastu;

250.24. 128. zīme "Sānvējš";

250.25. 129. zīme "Zemu lidojošas lidmašīnas";

250.26. 130. zīme "Velosipēdu ceļa šķērsošana". Vieta, kur ceļu šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš, kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, velojosla vai uz ceļa bieži izbrauc velosipēdi;

250.27. 131. zīme "Tramvaja sliežu šķērsošana";

250.28. 132. zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru";

250.29. 133. zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras";

250.30. 134. zīme "Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelzceļa pārbrauktuve ar vienu sliežu ceļu, kur nav ierīkota barjera;

250.31. 135. zīme "Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelzceļa pārbrauktuve ar diviem vai vairākiem sliežu ceļiem, kur nav ierīkota barjera;

250.32. 136., 137., 138., 139., 140. un 141. zīme "Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve". Papildu brīdinājums par tuvošanos dzelzceļa pārbrauktuvei ārpus apdzīvotām vietām;

250.33. 142. zīme "Bīstami". Bīstams ceļa posms, kura bīstamību nevar apzīmēt ar citām brīdinājuma zīmēm;

250.34. 143. zīme "Sastrēgums".

251. Ārpus apdzīvotām vietām 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 142. un 143. zīmi uzstāda 150–200 m pirms bīstamā ceļa posma, bet apdzīvotās vietās – 50–60 m pirms tā. Ja nepieciešams, zīmes uzstāda citā attālumā, ko norāda ar 801. zīmi.

252. Ārpus apdzīvotām vietām 118., 121., 126., 127., 132. un 133. zīmi uzstāda atkārtoti. Otru zīmi uzstāda vismaz 50 m pirms bīstamā posma sākuma.

253. Ierobežotos apstākļos un apdzīvotā vietā otru 118. zīmi var uzstādīt tieši ceļa darbu vietas sākumā. Ja ceļa darbi ir īslaicīgi, 118. zīmi (bez 801. zīmes) var uzstādīt 10–15 m pirms ceļa darbu vietas.

254. 113. zīme var nebūt uzstādīta dzīvojamās zonās, kā arī vietās, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h.

255. 134. un 135. zīmi uzstāda tieši pirms dzelzceļa pārbrauktuves.

256. Ja stāvs lejupceļš vai augšupceļš seko viens aiz otra, tad 110. vai 111. zīme var tikt uzstādītas pirms otrā vai tam sekojošā lejupceļa vai augšupceļa sākuma attālumā, ko norāda ar 801. papildzīmi.

257. 136., 138. un 140. zīmi uzstāda ceļa labajā pusē, bet 137., 139. un 141. zīmi – kreisajā pusē. 136. un 137. zīmi uzstāda kopā ar braukšanas virzienā pirmo 132. vai 133. zīmi; 140. un 141. zīmi – ar otro 132. vai 133. zīmi. 138. un 139. zīmi uzstāda atsevišķi vienādā attālumā starp pirmo un otro 132. zīmi vai pirmo un otro 133. zīmi.Satura rādītājs